Kontrolno telo

Home / Kontrolno telo

OBAVEŠTENJE

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo vas da je firma Multitek elektronik doo u postupku akreditacije za poslove kontrolisanja stabilnih sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara.

Za sva dodatna pitanja u vezi toka procesa akreditacije možete nas kontaktirati telefonom ili elektronskim putem na kontrolnotelo@multitek.co.rs.

Nakon dobijanja akreditacije od strane ATS-a ovaj mejl će se koristiti za komunikaciju sa kontrolnim telom, kao i za sve primedbe i žalbe na rad kontrolnog tela.