TELEKOMUNIKACIONE MREŽE I SISTEMI

Neispravne elektro instalacije jedan su od najčešćih uzroka požara, te se njihova ispravnost mora periodično kontrolisati od strane ovlašćenih lica. Za pravilno i bezbedno funkcionisanje elektro instalacija potrebno je da iste budu pravilno projektovane, izvedene, puštene u rad i održavane. Sa druge strane, gromobranske instalacije i uzemljenje važan su segment u funkcionisanju različitih vrsta objekata.

Firma MULTITEK elektronik doo bavi se uvođenjem, održavanjem i servisiranjem elektro i gromobranskih instalacija, konkretno: pregledavanjem, ispitivanjem i merenjem otpornosti izolacije, prenaponske zaštite, neprekidnosti, otpornosti uzemljenja, specifične otpornosti tla, napona dodira, vremena isključenja, struje isključenja, impedanse petlje kvara, te izračunavanjem struje kratkog spoja.

Što se tiče pregleda i ispitivanja gromobranskih instalacija nudimo:

  • kompletan pregled spoljašnje gromobranske instalacije
  • merenje neprekidnosti spusnih vodova, merenje otpornosti uzemljivača
  • proveru neprekidnosti provodnika za izjednačenje potencijala
  • proveru rada uređaja za zaštitu od prenapona.