O nama

Home / O nama

MULTITEK ELEKTRONIK DOO Leskovac je preduzeće čija je osnovna delatnost pružanje usluga izvođenja radova iz oblasti tehničke zaštite, telekomunikacionih i elektroenergetskih instalacija kao  i projektovanje telekomunikacionih i elektroenergetskih instalacija. Firma trenutno broji 30 uposljenih, od toga 7 diplomirana i 2 strukovna inženjera.

 

Naše preduzeće, kao i upošljenici, poseduju Licence Inženjerske komore Srbije i Rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i to:

 

  • Licenca odgovornog projektanta elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
  • Licenca odgovornog izvođača radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
  • Licenca odgovornog projektanta telekomunikacionih mreža i sistema
  • Rešenje (pravno lice) za izradu projekta stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje stabilnih sistema za dojavu požara (Rešenje 09/4 broj 217-832/18)
  • Rešenje (pravno lice) za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite (Rešenje 03/4 broj 18784)
  • Rešenje (pravno lice) za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (Rešenje 03/4 broj 18783)
  • Rešenje (pravno lice) za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (Rešenje 03/4 broj 15361)

 

Naši timovi opremljeni su najsavremenijim alatima renomiranih proizvođača (Hilti, Makita…), potrebnom zaštitnom opremom i građevinskim mašinama (samohodne makazaste platforme, lake pokretne aluminijumske skele) kako bismo obezbedili što bržu i efikasniju izradu najkomplikovanijih tehničkih instalacija u industriji. Takođe su potpuno kompetentni da dijagnosticiraju bilo kakav uzrok kvara, predlože rešenje i sprovedu ga, a sve u skladu sa zahtevom investitora. Kod otklanjanja kvarova koristimo delove samo najboljih evropskih proizvođača.

 

Naša veština, organizacija i oprema, obezbeđuju nam mogućnost istovremenog izvođenja radova na više objekata. Naša ponuda podrazumeva celokupan inženjering po sistemu „ključ u ruke“, bilo da se radi o novim instalacijama ili o rekonstrukciji postojećih.

 

Naša poslovna vizija bila je da stvorimo firmu koja će svojim klijentima pružati kompletan spektar kvalitetnih usluga iz profesionalnog domena IKT tehnologija, obezbeđenja i elektro instalacija. Firma je počela da radi 2006. godine i do danas smo stekli veliki broj klijenata i zavidnu reputaciju.

 

Pored pružanja standardnih usluga, u našoj ponudi je i prodaja IT opreme, pratećeg softvera kao i prodaja opreme za zaštitu od požara. Firma je registrovana za pružanje svih vrsta usluga u ovim oblastima kao i za uvoz i izvoz robe i usluga. Takođe firma ima međunarodno priznat integrisani sistem menadžmenta odnosno standarde ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC:2013 i ISO 45001:2018

 

Multitek elektronik doo po svojoj strukturu spada u red malih preduzeća i u sistemu je PDV-a.