TRAFOSTANICE, GROMOBRANSKE I ELEKTRO INSTALACIJE

Firma MULTITEK elektronik doo nudi uslugu izrade i montaže stubnih i zidanih trafostanica, kao važnog segmenta u funkcionisanju svih tipova objekata. Takođe, bavi se izradom šemiranih elektro ormana i gromobranskih instalacija.

  • Usluga montaže i šemiranje mernih i razvodnih ormana;
  • Usluga izrade klasičnih gromobranskih instalacija;
  • Usluge ispitivanja i kontrole elektroenergetskih instalacija i izrada izveštaja o ispravnosti.