Licence

Home / Licence

MULTITEK elektronik doo je jedina firma u jablaničkom i pčinjskom okrugu koja poseduje sve tri Licence MUP-a Srbije za vršenje poslova tehničke zaštite, kao i Licence za obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara i za vršenje poslova projektovanja i izvođenja stabilnih sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara.

Licence koje poseduje firma MULTITEK elektronik doo su:

LT1 – Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite

LT2 – Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite

LT3 – Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

A – Licenca za obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara

B1 i B3 – Licence za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara

B2 – Licenca za projektovanje i izvođenje posebnih sistema za dojavu požara

B6 – Licenca za projektovanje i izvođenje radova stabilnih sistema za odvođenje dima i toplote

Firma MULTITEK elektronik doo je vlasnik standarda za usluge privatnog obezbeđenja SRPS A.L2.002:2015.